(du-mă sus)
Pănășești

În prezenţa comunei Pănăşeşti intră două sate-Pănăşeşti şi Ciobanca.

Satul Pănăşeşti a fost atestat prima dată în istorie în anul 1448.Satul Ciobanca a apărut mult mai

tîrziu , în prima jumătate a sec. XIX.

   Moşia comunei ocupă o suprafaţă de 1843 hectare. Din această suprafaţă -141 ha constituie vatra satului , 1151 ha –terenuri cu destinaţie agricolă , 116 ha –păşuni , 52 ha –terenuri cu destinaţie industrială/ calea ferată, şoseaua Chişinău-Ungheni.Pădurea din jurul satului cu suprafaţa de 190 ha aparţine fondului silvic.

Pentru comună este specific Şpopulaţia e alcătuită prioritar din ţărani , care dispun de 820 de cote de teren, prelucrate preponderent în mod individual.

 Comuna se află la 32 km de la capitală şi la 9 km de la centrul raional Străşeni.

La Nord comuna este delimitată de teritoriul or.Bucovăţ, la vest-de teritoriul satului Căpriana , la Est-de s.Tătăreşti, la Sud-de s.Făgureni

 Populaţia totală a comunei constituie:

 Total:3600 de oameni , inclusiv :s.Pănăşeşti-2790 locuitori, s.Ciobanca -810 locuitori . Componenţa etnică: prepondeent –moldoveni şi ruşi -5 , găgăuzi-3, ucraineni-2.

Administraţia publică locală include:Consiliul, primăria cu 6 funcţionari şi 4 lucrători tehnici.

Sediul unităţii administrativ-teritoriale se află în centrul s.Pănpşeşti.

În comunitate îşi desfăşoară activitatea şcoala medie cu 351 elevi, 25 profesori, 1 bobliotecară, 1 soră medicală, 14 lucrători tehnici , ÎMSP Centrul Sănătate Pănăşeşti , oficiu poştal Pănăşeşti, punctul medical în s.Ciobanca.

   În teritoriul comunei sunt înregistrate şi activează 4 organizaţii obşteşti: Asociaţia părinţilor şi învăţătorilor, Asociaţia utilizatorilor de Gaz, Asociaţia Obştească „Eruditus”, Asociaţia Obştească „Sănătate”.

 În comună funcţionează Biserica Creştin-Ortodoxă cu Hramul Sf.Muceniţe Varvara -17 decembrie.

Informarea periodică a cetăţenilor despre activitatea autorităţilor publice locale se face prin întîlnirile cu cetăţenii , yiarul local „Pro-Vox”, afişarea actelor normative emise.

  Comuna include 1400 gospodării individuale ale populaţiei.

Obiecte cu importanţă istorico-culturală: Biserica Creştin-Ortodoxă cu Hramul Sf.muceniţe Varvara , monumentul eroilor Căzuţi, cetate turcă edificată în sec. IV.

 În teritoriu activează unităţile economice:

Fabrica de vinuri ÎCS „Setvin-Group” SA, staţia PECO Pănăşeşti, SA „ARMAMIL-COM”, magazinul mixt SRL”monific Group”, magazinul mixt SRL „Calanjcom”, Societatea comercială „Calmîş Prim” , ÎI „Şelist Aliona”, ÎI „T.Mereacre”, ÎI”A.Panuş”, Oloiniţă „I.Grosu”, 4 magazine ale URECOP-ului, 820 gospodării ţărăneşti.

  Personalităţi : Grigore Filip-Lupu, redactor al ziarului „Basarabia”, autor al unor lucrări monografice despre scriitorii clasici , Pavel Chintea-doctor habilitat în ştiinţe chimice, inventator emerit al R.Moldova, Tudor Gonţaşi Gheorghe Hîncu-doctori în ştiinţe medicale, Petru Dumitraşcu-doctor în domeniul urbanismului, Gheorghe gonţa-doctor habilitat în ştiinţe istorice, vasile Lupaşcu , doctor habilitat în ştiinţe agrico.

Oameni de afaceri , originari din Pănăşeşti:Grigore şi sergiu panuş, Vera filip, Gheorghe filip , Mihai Gonţa, Ion paraschiv, Aure Calmîş.

 

 
Chat
200
Publicitate
Ultimele comentarii
Sondaj de opinie
Ce vârstă aveți?
Răspunsuri: 128
Citat aleator
"Nu poate fi fericire fara libertate, nu poate fi libertate fara putere, si noi romanii nu vom putea fi puternici pana cand nu ne vom uni cu totii intr-unul si acelasi corp politic." - N. Balcescu
Recomandăm
Vremea în Strășeni


Web Statistics