(du-mă sus)
Pănășești

În prezenţa comunei Pănăşeşti intră două sate-Pănăşeşti şi Ciobanca.

Satul Pănăşeşti a fost atestat prima dată în istorie în anul 1448.Satul Ciobanca a apărut mult mai

tîrziu , în prima jumătate a sec. XIX.

   Moşia comunei ocupă o suprafaţă de 1843 hectare. Din această suprafaţă -141 ha constituie vatra satului , 1151 ha –terenuri cu destinaţie agricolă , 116 ha –păşuni , 52 ha –terenuri cu destinaţie industrială/ calea ferată, şoseaua Chişinău-Ungheni.Pădurea din jurul satului cu suprafaţa de 190 ha aparţine fondului silvic.

Pentru comună este specific Şpopulaţia e alcătuită prioritar din ţărani , care dispun de 820 de cote de teren, prelucrate preponderent în mod individual.

 Comuna se află la 32 km de la capitală şi la 9 km de la centrul raional Străşeni.

La Nord comuna este delimitată de teritoriul or.Bucovăţ, la vest-de teritoriul satului Căpriana , la Est-de s.Tătăreşti, la Sud-de s.Făgureni

 Populaţia totală a comunei constituie:

 Total:3600 de oameni , inclusiv :s.Pănăşeşti-2790 locuitori, s.Ciobanca -810 locuitori . Componenţa etnică: prepondeent –moldoveni şi ruşi -5 , găgăuzi-3, ucraineni-2.

Administraţia publică locală include:Consiliul, primăria cu 6 funcţionari şi 4 lucrători tehnici.

Sediul unităţii administrativ-teritoriale se află în centrul s.Pănpşeşti.

În comunitate îşi desfăşoară activitatea şcoala medie cu 351 elevi, 25 profesori, 1 bobliotecară, 1 soră medicală, 14 lucrători tehnici , ÎMSP Centrul Sănătate Pănăşeşti , oficiu poştal Pănăşeşti, punctul medical în s.Ciobanca.

   În teritoriul comunei sunt înregistrate şi activează 4 organizaţii obşteşti: Asociaţia părinţilor şi învăţătorilor, Asociaţia utilizatorilor de Gaz, Asociaţia Obştească „Eruditus”, Asociaţia Obştească „Sănătate”.

 În comună funcţionează Biserica Creştin-Ortodoxă cu Hramul Sf.Muceniţe Varvara -17 decembrie.

Informarea periodică a cetăţenilor despre activitatea autorităţilor publice locale se face prin întîlnirile cu cetăţenii , yiarul local „Pro-Vox”, afişarea actelor normative emise.

  Comuna include 1400 gospodării individuale ale populaţiei.

Obiecte cu importanţă istorico-culturală: Biserica Creştin-Ortodoxă cu Hramul Sf.muceniţe Varvara , monumentul eroilor Căzuţi, cetate turcă edificată în sec. IV.

 În teritoriu activează unităţile economice:

Fabrica de vinuri ÎCS „Setvin-Group” SA, staţia PECO Pănăşeşti, SA „ARMAMIL-COM”, magazinul mixt SRL”monific Group”, magazinul mixt SRL „Calanjcom”, Societatea comercială „Calmîş Prim” , ÎI „Şelist Aliona”, ÎI „T.Mereacre”, ÎI”A.Panuş”, Oloiniţă „I.Grosu”, 4 magazine ale URECOP-ului, 820 gospodării ţărăneşti.

  Personalităţi : Grigore Filip-Lupu, redactor al ziarului „Basarabia”, autor al unor lucrări monografice despre scriitorii clasici , Pavel Chintea-doctor habilitat în ştiinţe chimice, inventator emerit al R.Moldova, Tudor Gonţaşi Gheorghe Hîncu-doctori în ştiinţe medicale, Petru Dumitraşcu-doctor în domeniul urbanismului, Gheorghe gonţa-doctor habilitat în ştiinţe istorice, vasile Lupaşcu , doctor habilitat în ştiinţe agrico.

Oameni de afaceri , originari din Pănăşeşti:Grigore şi sergiu panuş, Vera filip, Gheorghe filip , Mihai Gonţa, Ion paraschiv, Aure Calmîş.

 

 
Chat
200
Publicitate
Ultimele comentarii
Sondaj de opinie
Pro sau contra vaccinului antigripal?
Răspunsuri: 70
Citat aleator
”A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra domina?iunii ruse?ti” - Mihai Eminescu
Recomandăm
Vremea în Strășeni


Web Statistics